Collection: ຫຼັກສູດການແພດໃນໂຮງ ໝໍ

ຜະລິດຕະພັນ 9
 • ການກວດ Ultrasound ກ່ອນໂຮງໝໍ GULFCOAST 2020
  GULFCOAST Pre-Hospital Ultrasound 2020 | Medical Video Courses.
  ລາຄາປົກກະຕິ
  $ 75.00
  ລາຄາຂາຍ
  $ 75.00
  ລາຄາປົກກະຕິ
  ລາ​ຄາ​ຕໍ່​ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ຂາຍອອກ
 • ການກວດສອບຢາໃນໂຮງ ໝໍ 2021
  Hospital Medicine Review 2021 | Medical Video Courses.
  ລາຄາປົກກະຕິ
  $ 50.00
  ລາຄາຂາຍ
  $ 50.00
  ລາຄາປົກກະຕິ
  ລາ​ຄາ​ຕໍ່​ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ຂາຍອອກ
 • The Brigham Update ໃນໂຮງ ໝໍ ການແພດປີ 2020
  The Brigham Update In Hospital Medicine 2020 | Medical Video Courses.
  ລາຄາປົກກະຕິ
  $ 50.00
  ລາຄາຂາຍ
  $ 50.00
  ລາຄາປົກກະຕິ
  ລາ​ຄາ​ຕໍ່​ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ຂາຍອອກ
 • ໝໍ ໂຮງ ໝໍ ແລະແພດສາດ Resuscitationist ພຶດສະພາ 2020
  The Hospitalist and the Resuscitationist May 2020 | Medical Video Courses.
  ລາຄາປົກກະຕິ
  $ 50.00
  ລາຄາຂາຍ
  $ 50.00
  ລາຄາປົກກະຕິ
  ລາ​ຄາ​ຕໍ່​ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ຂາຍອອກ
 • ສົນທິສັນຍາປະ ຈຳ ປີ AMSN 2019
  AMSN Annual Convention 2019 | Medical Video Courses.
  ລາຄາປົກກະຕິ
  $ 50.00
  ລາຄາຂາຍ
  $ 50.00
  ລາຄາປົກກະຕິ
  ລາ​ຄາ​ຕໍ່​ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ຂາຍອອກ
 • ການຄຸ້ມຄອງຄົນເຈັບທີ່ນອນໂຮງ ໝໍ 2019
  Management of the Hospitalized Patient 2019 | Medical Video Courses.
  ລາຄາປົກກະຕິ
  $ 40.00
  ລາຄາຂາຍ
  $ 40.00
  ລາຄາປົກກະຕິ
  ລາ​ຄາ​ຕໍ່​ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ຂາຍອອກ
 • The Brigham Update ໃນໂຮງ ໝໍ ການແພດປີ 2018
  The Brigham Update In Hospital Medicine 2018 | Medical Video Courses.
  ລາຄາປົກກະຕິ
  $ 30.00
  ລາຄາຂາຍ
  $ 30.00
  ລາຄາປົກກະຕິ
  ລາ​ຄາ​ຕໍ່​ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ຂາຍອອກ
 • ຊຸດຢາປົວພະຍາດໂຮງ ໝໍ ACP (2019)
  ACP Hospital Medicine Package (2019) | Medical Video Courses.
  ລາຄາປົກກະຕິ
  $ 40.00
  ລາຄາຂາຍ
  $ 40.00
  ລາຄາປົກກະຕິ
  ລາ​ຄາ​ຕໍ່​ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ຂາຍອອກ
 • ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດປີ 2019 ຂອງສະມາຄົມເພື່ອການປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນ (ACHI)
  2019 Association for Community Health Improvement (ACHI) National Conference | Medical Video Courses.
  ລາຄາປົກກະຕິ
  $ 30.00
  ລາຄາຂາຍ
  $ 30.00
  ລາຄາປົກກະຕິ
  ລາ​ຄາ​ຕໍ່​ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ຂາຍອອກ
ຂາຍ

ບໍ່ມີເລີຍ

ຂໍອະໄພ ສິນຄ້າໝົດ